ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  ΣΗΜΕΡΑ , ΤΡΙΤΗ 21 09 2021 
[ΑΡΧΙΚΗ] [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ] [ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ] [ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ]  
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στοιχεία συγγραφέα
Ερατοσθένης Καψωμένος

Βιογραφικό

Ο Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος, από τα Χανιά της Κρήτης, είναι 
Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας και μέλος του Τομέα Νέας 
Ελληνικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
 Ιωαννίνων. Έχει διατελέσει από το '83 ως το '87 Κοσμήτορας της 
Φιλοσοφικής Σχολής, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας και, 
επανειλημμένα, Διευθυντής του Τομέα Μεσ. και Νέας Ελληνικής 
Φιλολογίας.Πτυχιούχος και διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι (Αισθητική - θεωρία της Τέχνης 
και του Πολιτισμού: Universite  de Paris I -Sorbonne, Υφολογία -
Σημειωτική της Λογοτεχνίας: Ρaris VII και Εcole des Hautes Etudes) 
έχει στρέψει την ερευνητική του προσπάθεια στους τομείς της θεωρίας 
και της Ερμηνείας της Λογοτεχνίας. Υπήρξε ένας από τους εισηγητές της 
δομικής και σημειολογικής θεωρίας καθώς και της στατιστικής υφολογίας,
 τόσο στο πεδίο της έρευνας και της ανάλυσης των κειμένων όσο και στο πεδίο
 της πανεπιστημιακής διδασκαλίας.
Μέλος του διδακτικού προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων από το 1966, διδάσκει Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (από τον 17° αι. ως 
τη μεταπολεμική περίοδο), θεωρία Λογοτεχνίας και Μεθοδολογία ανάλυσης 
κειμένων (Αφηγηματολογία - Ποιητική, Κοινωνιοσημειωτική). Έχει λάβει μέρος 
σε πολλά τοπικά και διεθνή συνέδρια και έχει επίσης οργανώσει στο Πανεπιστήμιο
 Ιωαννίνων, ως πρόεδρος ή μέλος Οργανωτικών Επιτροπών, υπέρ τα 20 συνέδρια. 
Επίσης, ίδρυσε την πανεπιστημιακή εκδοτική σειρά «Νεοελληνικές Έρευνες» 
(1972 - 1988) και ήταν υπεύθυνος των αντίστοιχων ερευνητικών 
προγραμμάτων. Επιστημονικός υπεύθυνος στα Διαπανεπιστημιακά 
Προγράμματα Συνεργασίας ERASMUS (1991 - 1994), (1994 κ.ε.) και 
LINGUA  (1993 κ.ε.), στο υπό εξέλιξη Δ.Π.Σ. SOCRATES / ERASMUS: 
Τομέας της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας), 
καθώς και στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Η διδασκαλία της ελληνικής ως 
ξένης γλώσσας» (1992 - 1998), που λειτουργεί στα πλαίσια του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με πρόσκληση των αντίστοιχων 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, έχει πραγματοποιήσει επισκέψεις διδασκαλίας
 σε πολλά  ξένα πανεπιστήμια. Επίσης παρακολουθεί την εξέλιξη  50 και πλέον
 διδακτορικών διατριβών. Διδάσκει στο Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη».
Άλλες δραστηριότητες: -Εθνικός εκπρόσωπος στην Ομάδα Εργασίας του 
Προγράμματος Τηλεματικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ηλεκτρονική 
επεξεργασία των ευρωπαϊκών γλωσσών. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής
 για την Ευρωπαϊκή λογοτεχνία της Commission, που εδρεύει στην Κολονία. 
Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας (Αντιπρόεδρος: 
1984 - 1993, 1995 - 1999). Μέλος της διοικούσας επιτροπή της Διεθνούς 
Σημειωτικής Εταιρείας.Aντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας σημειωτικών Εταιρειών
 των Βαλκανικών χωρών (1997 κ.ε.). Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Γραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής
 Δημοκρατίας για την απονομή των Κρατικών λογοτεχνικών βραβείων από το 1992. 
Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού ΕΛΛΩΤΙΑ (Χανιά) 
και ΟΥΤΟΠΙΑ (Αθήνα), μέλος του Comite de lecture  του περιοδικού Revue
 des Etudes Neohellenique (Ρaris). -Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας
 Νεοελληνικών σπουδών (1996). -Αντεπιστέλλον μέλος του Istituto Siciliano 
di Studi Bizantini e Neoellenici Βruno Lavagnini,Palermo. Υπεύθυνος της
 εκδοτικής Σειράς: «Θεωρία Λογοτεχνίας» των εκδόσεων Πατάκης.

Αναλυτικά
Ολα τα κείμενα του συγγραφέα...
Ποιήματα του συγγραφέα
Πεζογραφήματα του συγγραφέα
Συνεντεύξεις που έχει δώσει ο συγγραφέας
Μελέτες για τον συγγραφέα
Μελέτες του συγγραφέα
Στοιχεία-Βιογραφικό συγγραφέα
Φωτογραφικό αρχείο...
[ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ] [ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ] [ΠΟΙΗΣΗ] [ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΡΙΤΙΚΗ]
[ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ] [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ] [ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ] [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ] [ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ] [ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ]

(c)2002 DESIGN AND DEVELOPED BY OPTIONS